Nasi specjaliści

Nie sposób wymienić wszystkich specjalistów pracujących dla „The Point”. W pierwszym etapie realizacji nowatorskiego projektu w zakresie samokształcenia kierowanego uczestniczyło blisko 80 autorów, korektorów, nauczycieli i lektorów. W ciągu kolejnych lat zespół rozwijający i wdrażający projekt urósł do grona 200 osób. W pracach międzynarodowego zespołu dydaktycznego The Point uczestniczą tak doświadczeni i uznani, jak młodzi i kreatywni   nauczyciele polscy, angielscy, niemieccy, rosyjscy i hiszpańscy. Odnoszą oni  sukcesy w pracy zarówno ze słuchaczami z klas z poszerzonym programem nauczania języka obcego jak i z tymi,  którym naukę języka w szkole ograniczono do zaledwie dwóch – trzech godzin tygodniowo.

Spośród kilkunastu działów „The Point” szczególnie ważne dla naszych słuchaczy i rodziców są: dział nauczania – sprawujący opiekę dydaktyczną nad kursantami i dział obsługi ucznia – administrujący procesem dydaktycznym. Opiekunami dydaktycznymi słuchaczy są m.in. współautorzy programów „The Point”. Najlepsi spośród nich, posiadający największe doświadczenie w pracy pedagogicznej są koordynatorami poszczególnych sekcji działu nauczania, biorąc odpowiedzialność za jakość pracy pozostałych nauczycieli i postępy naszych podopiecznych.

Kontakt

Centrum Kształcenia Językowego

"The Point"
ul. Monte Cassino 6/65
30-337 Kraków