Kim jesteśmy?

Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, wpisane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, CEIDG), od momentu powstania w 1993 roku, inicjuje i realizuje nowatorskie projekty w zakresie kształcenia językowego. W oparciu o staranne przygotowanie metodyczne oraz doświadczenie nabyte w Polsce i za granicą autorzy i nauczyciele „The Point” oferują nowoczesne materiały dydaktyczne, a także wciąż aktualizowane programy językowe, uwzględniające najpilniejsze potrzeby słuchaczy oraz ich indywidualne zainteresowania i aspiracje.

Zaangażowanie i oczekiwania uczestników naszych kursów językowych sprawiają, że nieustannie poszerzamy swoją ofertę i podejmujemy nowe wyzwania w dziedzinie rozwiązań edukacyjnych, będące owocem wielomiesięcznej pracy licznego grona anglistów, germanistów, rusycystów oraz hispanistów „The Point”.

W kursach językowych „The Point” uczestniczyło do tej pory ponad 35 tysięcy słuchaczy, którzy dziś swobodnie i kompetentnie posługują się wybranym przez siebie językiem. Dla wielu z nich umiejętność ta stała się gwarantem sukcesu zawodowego 🙂

Kontakt

Centrum Kształcenia Językowego

"The Point"
ul. Monte Cassino 6/65
30-337 Kraków