Nasze osiągniecia

Jakość i innowacyjność rozwiązań edukacyjnych wypracowanych w Centrum Kształcenia Językowego The Point docenili jurorzy konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to pierwszy taki konkurs po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział 127 szkół wyższych i placówek oświatowych. Ocenie konkursowej podlegała wartość merytoryczna zgłoszonych projektów edukacyjnych. The Point zajęło III miejsce w klasyfikacji ogólnej konkursu i najwyższą lokatę wśród niepublicznych placówek oświatowych.


Pokaźna biblioteczka – blisko 100 pozycji w dorobku wydawniczym The Point

Autorskie wydawnictwa językowe The Point (ISBN: 89 – 014) to przede wszystkim specjalistyczne pomoce naukowe dostępne wyłącznie słuchaczom realizującym indywidualne programy nauczania, od chwili rozpoczęcia nauki. Wśród 93 pozycji wydawniczych zdecydowaną większość stanowią podręczniki, poradniki dwujęzyczne, nagrania dźwiękowe, systemy ćwiczeń autokontrolnych i egzaminacyjnych. Każdemu z zestawów towarzyszą autorskie przewodniki metodyczne.
Materiały, z pomocą których nasi słuchacze uczą się języków obcych zostały przygotowane w oparciu o metody zbliżone do nauki języka obcego w warunkach pobytu w środowisku obcojęzycznym. To z pewnością ułatwia uczestnikom kursów The Point adaptację językową za granicą.


W 2019 roku w rejestrze Centrum Kształcenia Językowego „The Point” odnotowano ponad 35 tysięcy uczestników indywidualnych kursów językowych.

Wśród ponad 35 tysięcy słuchaczy zarejestrowanych w Centrum, zdecydowana większość to uczestnicy kursów indywidualnych, przygotowanych w oparciu o autorskie programy i materiały nauczania The Point. Indywidualny tok zajęć pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na konsultacje językowe, wymaga jednak pewnej dyscypliny i gotowości zmierzenia się z materiałem dydaktycznym w pojedynkę, przy wsparciu dydaktyków Centrum Kształcenia. Taki tok kształcenia uczy systematyczności i samodzielności, sprawia, że jesteśmy pewniejsi swojej wiedzy i umiejętności, które ostatecznie potwierdzają wyniki egzaminów końcowych i certyfikaty „The Point”.

Kontakt

Centrum Kształcenia Językowego

"The Point"
ul. Monte Cassino 6/65
30-337 Kraków