Pierwszy etap realizacji projektu „The Point Русский”


Mamy za sobą pierwszy z trzech etapów realizowanych w Polsce nagrań dźwiękowych i zdjęć do materiałów w wersjach: rosyjsko-polskiej, rosyjsko-angielskiej i rosyjsko-niemieckiej, trwający od 25 lipca do 5 sierpnia (materiały dla słuchaczy kursów: 1.1, 2.1, 3.1 – A1 – B1).

Drugi etap odbędzie się w pierwszej połowie lutego 2013 roku (materiały dla słuchaczy kursów: 2.2, 3.2, 4.1 – A1 – B2). Trzeci etap zrealizowany zostanie w połowie lipca 2013 roku (materiały dla słuchaczy kursów: 4.2, 5.1, 5.2 – B2 – C1).

Uczestnikami projektu są pracownicy naukowi i studenci: Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej w Moskwie (GITIS), Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Twerze i Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. Hercena w Sankt-Petersburgu.

Zespół redakcyjny The Point Русский tworzy blisko 30 osób z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Polski, USA, Brazylii, Japonii i Chin.

Kontakt

Centrum Kształcenia Językowego

"The Point"
ul. Monte Cassino 6/65
30-337 Kraków