Polski Niemiecki Rosyjski
"I have never let my schooling interfere with my education."
Mark Twain
KIM JESTEŚMY
KIM JESTEŚMY
Centrum Kształcenia Językowego "The Point", wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Kuratorium Oświaty w Krakowie (Spis: poz. 5057) www.kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=1085, od momentu powstania w 1993 roku, inicjuje i realizuje nowatorskie projekty w...
CZYTAJ DALEJ
CZEGO UCZYMY
CZEGO UCZYMY
Swobodne porozumiewanie się i kontakty między ludźmi ułatwia nie tylko znajomość języków, ale także kultury i realiów krajów danego obszaru językowego. Wiedzę w zakresie zagadnień leksykalnych i gramatycznych uzupełniamy więc o wiadomości na temat...
CZYTAJ DALEJ
JAK UCZYMY
JAK UCZYMY
Programy nauczania języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego opracowane przez Centrum Kształcenia Językowego "The Point" adresowane są w szczególności do uczniów szkół średnich. Punkt wyjścia do ich przygotowania stanowiły standardy...
CZYTAJ DALEJ