REGULAMIN KONKURSU

§1

Organizatorem konkursu „The Point Online III 2021/2022” jest Dariusz Kwietniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego „The Point” z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, kod pocztowy 30-337, tel. 12 654 81 92, e-mail: centrum@thepoint.pl, zwany dalej The Point.

§2

Konkurs „The Point Online III 2021/2022”, zwany dalej konkursem jest otwartym konkursem dla uczniów 8 klas szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich, którzy w roku szkolnym 2021/2022 są uczniami szkół podstawowych i średnich z siedzibą w Polsce i w dniu brania udziału w konkursie mają ukończony 13 rok życia. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości o korzyściach wynikających z posiadania umiejętności językowych oraz zainteresowanie uczniów rozwojem własnych kompetencji językowych i uzyskaniem bezpłatnej informacji o kursach The Point.

§3

Konkurs odbywa się w okresie od 03 stycznia 2022 do 17 czerwca 2022 roku. W trakcie konkursu osoby zarejestrowane przez The Point jako uczestnicy konkursu wypełniają test online, na podstawie którego zostaną wyłonieni najlepsi uczniowie w każdej szkole.

Konkurs odbywa się oddzielnie w każdej szkole, przebiega online (organizację ustalamy indywidualnie) oraz jest poprzedzony kilkuminutowym wprowadzeniem teoretycznym, dotyczącym potrzeby znajomości języka w dzisiejszych czasach oraz ciekawostek związanych z rozwojem kompetencji językowych. Konkurs jest przeprowadzany w całości w języku polskim lub angielskim (poziom B1+/B2). W celu jednoznacznej identyfikacji zwycięzcy uczniowie chcący wziąć udział w konkursie są zobowiązani do podania swojego imienia, klasy i numeru telefonu.

§4

1. Nagrodami w konkursie są akcesoria biurowe The Point oraz akcesoria komputerowe potrzebne do pracy online – co najmniej jeden uczeń każdej szkoły, z której uczniowie przystępują do konkursu, dostanie zestaw nagród (mogą to być słuchawki, bezprzewodowe głośniki, karty pamięci).

2. Nagrody będą wysyłane do szkół partiami, w każdym miesiącu, począwszy od marca 2022 do sierpnia 2022 roku razem z listą zwycięzców zawierającą imię, klasę oraz 3 ostatnie cyfry numeru telefonu zwycięzcy/zwycięzców.

§5

Po zakończeniu testu uczniowie mają możliwość wypełnienia formularza kontaktowego (wzór formularza znajduje się w załączniku nr 1). Formularz jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać bezpłatną informację o kursach The Point.

§6

Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na www.thepoint.pl oraz będą obowiązywać w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK NR 1