Polski Niemiecki Rosyjski
"I have never let my schooling interfere with my education."
Mark Twain
01 września 2014
Wielki Konkurs. Atrakcyjne nagrody - regulamin preeliminacji

Główną nagrodą w konkursie językowym "The Point Open 2014/2015" jest wakacyjny wyjazd do szkoły językowej w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Rosji.

Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów, a finaliści spędzą z The Point atrakcyjny weekend w Krakowie.

Do udziału w konkursie zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski (bez względu na obecny poziom zaawansowania). Rekrutacja uczestników rozpoczyna się 24 stycznia 2014. Adres pod którym należy się zarejestrować i wypełnić formularz rekrutacyjny znajdziecie poniżej w REGULAMINIE KONKURSU. Zapraszamy!

 

REGULAMIN PREELIMINACJI


1. CELE

1.1. Preeliminacja do konkursu ma na celu ustalenie stopnia zaawansowania uczestnika w zakresie wybranego języka poprzez określenie poziomu jego biegłości językowej wg skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (A1, A2, B1, B2, C1).

1.2. Na podstawie uzyskanych wyników uczestnik zostanie przydzielony do odpowiedniego poziomu językowego na kolejnych etapach konkursu.

1.3. Kwalifikacja ma charakter ostateczny.

 

2. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

2.1. Zarejestrowany uczestnik konkursu może przystąpić do preeliminacji w okresie od 1 października 2014 do 3 listopada 2014.

2.2. Test preeliminacyjny dostępny jest w panelu konkursowym. Dane potrzebne do zalogowania się do panelu (login i hasło) uczestnik otrzyma na adres e-mail podany przy rejestracji.

2.3. Po zalogowaniu na ekranie pojawi się lista języków, z której należy wybrać odpowiedni język.

 

3. TEST PREELIMINACYJNY

3.1. Test zawiera 50 zadań (po 10 dla każdego z poziomów biegłości językowej) polegających na wyborze jednej prawidłowej odpowiedzi z czterech podanych wariantów. Zadania sprawdzają znajomość struktur językowych i słownictwa.

3.2. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań jest ograniczony i wynosi 200 sekund dla każdego z poziomów. Licznik odmierzający czas do końca umieszczony jest w widocznym miejscu.

3.3. W obrębie każdego poziomu pytania są losowane dla każdego uczestnika z puli zadań konkursowych.

3.4. Test rozpoczyna się od listy 10 zadań na poziomie najniższym (A1), a warunkiem przejścia do każdego kolejnego poziomu jest zaliczenie poziomu poprzedzającego, tj. udzielenie przynajmniej 7 poprawnych odpowiedzi.

3.5. Po upływie czasu lub udzieleniu wszystkich odpowiedzi użytkownik jest przenoszony do podstrony z informacją o wyniku i zakwalifikowaniu, bądź nie, do testu na wyższym poziomie.

3.6. Po rozwiązaniu zadań z wszystkich poziomów, lub po udzieleniu więcej niż trzech błędnych odpowiedzi na którymś z nich, pojawi się informacja o zakończeniu całego testu.

 

4. KWALIFIKACJA

W ciągu minuty od pomyślnego zakończenia testu preeliminacyjnego nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę, na której wyświetli się komunikat o zakwalifikowaniu uczestnika na jeden z poziomów konkursu: A1, A2, B1, B2 lub C1, odpowiadających skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

ZDJĘCIA