Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"And in the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. "
Abraham Lincoln
26 stycznia 2015
Wielki Konkurs. Atrakcyjne nagrody - regulamin drugiego etapu

REGULAMIN DRUGIEGO ETAPU KONKURSU

”THE POINT OPEN 2014/2015”

1. CELE

1.1 Drugi etap konkursu ma na celu wyłonienie spośród jego uczestników finalistów konkursu.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 Do udziału w drugim etapie konkursu uprawnieni są uczestnicy zakwalifikowani na podstawie wyników testu pierwszego etapu.

2.2 Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest przesłanie do dnia 28 lutego 2015 roku na adres e-mail organizatora (Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków, centrum@thepoint.pl) skanu dwóch stron aktualnej legitymacji szkolnej uczestnika oraz wypełnionego i podpisanego formularza zgody na przetwarzanie przez Centrum Kształcenia Językowego „The Point” danych uczestnika oraz wykorzystanie jego wizerunku i głosu w celach promocji konkursu.

2.3 W przypadku niepełnoletnich uczestników zgodę wymaganą w punkcie 2.2 wyraża rodzic/ opiekun prawny.

2.4 Niepełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są ponadto dostarczyć organizatorowi konkursu do dnia 28 lutego 2015 roku podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego formularz zgody na ewentualny udział dziecka w finale konkursu, który odbędzie się w Krakowie.

2.5 Formularze zgody, o których mowa w punktach 2.2 i 2.4, zostaną przesłane uczestnikom do dnia 31 stycznia 2015 na adres e-mail  podany przy rejestracji.

 

3. ZAKRES I WYMAGANIA KONKURSOWE

3.1 Drugi etap konkursu przeprowadzany jest na czterech poziomach biegłości językowej zgodnych ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (A2-C1).

3.2 Uczestnicy przystępują do drugiego etapu na poziomie zaawansowania ustalonym w wyniku preeliminacji.

3.3 Drugi etap konkursu sprawdza znajomość struktur językowych i słownictwa oraz wiedzę
na temat kultury i realiów krajów języka docelowego.

3.4 Tematyka konkursowa obejmuje zagadnienia wskazane przez organizatora oraz materiały publikowane na profilu Facebook Centrum Kształcenia Językowego „The Point”: https://www.facebook.com/centrum.the.point, a także w grupach językowych

- język angielski: https://www.facebook.com/groups/316706338517906/?fref=ts

- język niemiecki: https://www.facebook.com/groups/308068649381661/?fref=ts

- język rosyjski: https://www.facebook.com/groups/321273661410177/?fref=ts

3.5 Zakres tematyczny dla poszczególnych języków podany jest w Załącznikach nr 1-3 do niniejszego Regulaminu.

 

4. TERMIN I TRYB PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO ETAPU

4.1 Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 11 kwietnia 2015:

- godzina 11.00 – języki niemiecki i rosyjski

- godzina 12.00 – język angielski

We wskazanym powyżej terminie uczestnik rozwiązuje test dostępny w panelu konkursowym.

W tym celu konieczne jest uprzednie zalogowanie się do panelu przy pomocy loginu i hasła uczestnika. Na stronie konkursowej http://konkurs.thepoint.plznajduje się formularz resetowania oraz zmiany hasła.

4.2 Do każdego z uprawnionych uczestników zostanie wysłany na podany przy rejestracji adres e-mail list przypominający o zbliżającym się terminie drugiego etapu konkursu.                                                         

 

5. TEST DRUGIEGO ETAPU

5.1 Test składa się z zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, znajomość struktur językowych i słownictwa oraz kultury i realiów krajów języka docelowego. Dodatkowo na poziomie najwyższym (C1) test obejmuje zadania związane z treścią wskazanych wcześniej tekstów prasowych.

5.2 Wszystkie zadania mają charakter zamknięty. Możliwe typy zadań: prawda/fałsz, wybór poprawnej odpowiedzi, dobieranie pasujących elementów, ustalanie właściwej kolejności elementów.

5.3 Liczba zadań uzależniona jest od poziomu zaawansowania i wynosi: na poziomie A2 – 50, na poziomie B1 – 60, na poziomie B2 – 80, na poziomie C1 – 100.

5.4 W obrębie każdego poziomu pytania są losowane dla każdego uczestnika z puli zadań konkursowych.

5.5 Czas przeznaczony na rozwiązanie testu drugiego etapu jest ograniczony i wynosi: na poziomie A2 – 30 minut, na poziomie B1 – 35 minut, na poziomie B2 – 45 minut, na poziomie C1 – 55 minut.

5.6 Test rozpoczyna się od zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu. Licznik odmierzający czas pozostały do końca testu umieszczony jest w widocznym miejscu, a maksymalna liczba minut jest powiększona o czas pozwalający na dwukrotne odtworzenie nagrania.

5.7 Po upływie czasu lub wcześniejszym zatwierdzeniu wszystkich odpowiedzi przez uczestnika na ekranie automatycznie wyświetli się komunikat o ukończeniu drugiego etapu konkursu oraz o uzyskanej liczbie punktów.

5.8 Po zakończeniu testu z danego języka przez wszystkich uczestników, każdy z nich zostanie przekierowany na stronę, na której wyświetli się szczegółowe zestawienie udzielonych przez niego odpowiedzi.

 

6. KWALIFIKACJA

6.1 Do finału konkursu zakwalifikują się uczestnicy, którzy na teście drugiego etapu osiągnęli trzy najwyższe wyniki (liczone procentowo).

 

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zakres tematyczny konkursu ”The Point Open 2014/2015” z języka angielskiego

Test konkursowy zawiera zadania sprawdzające znajomość struktur językowych typowych dla poszczególnych stopni zaawansowania (A2-C1).

Część zadań odwołuje się bezpośrednio do materiałów publikowanych na profilu Facebook Centrum Kształcenia Językowego „The Point”.

Zadania sprawdzające znajomość słownictwa oraz realiów krajów anglojęzycznych na poszczególnych poziomach zaawansowania odnoszą się do zagadnień wymienionych poniżej:

poziom

Tematyka

A2

PERSONAL INFORMATION, TRAVELLING, FREE TIME, HOME, FAMILY, SHOPPING, FOOD, HEALTH

B1

PERSONAL INFORMATION, TRAVELLING, FREE TIME, HOME, FAMILY, SHOPPING, FOOD, HEALTH, FEELINGS, NATURE, SCHOOL, SERVICES

B2

PERSONAL INFORMATION, TRAVELLING, FREE TIME, HOME, FAMILY, SHOPPING, FOOD, HEALTH, FEELINGS, NATURE, SCHOOL, SERVICES , JOBS, CULTURE AND ARTS, ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES, SCIENCE AND TECHNOLOGY

C1

PERSONAL INFORMATION, TRAVELLING, FREE TIME, HOME, FAMILY, SHOPPING, FOOD, HEALTH, FEELINGS, NATURE, SCHOOL, SERVICES , JOBS, CULTURE AND ARTS, ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES, SCIENCE AND TECHNOLOGY PROBLEMS OF THE MODERN WORLD, LIFE AND VALUES, POLITICS, ECONOMICS

 

Uwaga: Na poziomie C1 obowiązuje dodatkowo znajomość treści trzech wskazanych wcześniej artykułów prasowych.

Szczegółowy opis zagadnień:

Poznawanie się: nazwisko i imię, adres, wiek , data i miejsce urodzenia, narodowość, rodzeństwo, zainteresowania, znajomość języków obcych, zawód

Podróżowanie: budynki użyteczności publicznej, zabytki, informacja turystyczna, zakwaterowanie, rezerwacja, opis drogi, środki lokomocji

Czas wolny: zainteresowania, hobby, sposoby spędzania wolnego czasu obecnie i przed laty, rozrywki, wypoczynek,  muzyka , sport, dyscypliny sportowe

Mieszkanie: okolica, miejsce zamieszkania,  dzielnica, miasto i wieś, rozkład mieszkania, meble, wyposażenie

Dzień powszedni: rozkład dnia, szkoła, prace domowe, prawa i obowiązki, weekend, kino, teatr, dyskoteka, wycieczka rowerowa, urodziny, zaproszenia ,życzenia

Zakupy: rodzaje sklepów, place targowe, jednostki  i rozmiary,  ceny,  cechy towaru, zakupy przez internet

Żywienie: posiłki i napoje, produkty spożywcze, specjalności kuchni angielskiej, przepisy kulinarne, kuchnia wegetariańska, restauracja, jadłospis

Zdrowie:  wizyta u lekarza, samopoczucie, schorzenia, objawy, wzywanie pogotowia, troska o zdrowie higieniczny tryb życia

Uczucia: przyjaźń, prawdziwy przyjaciel, sympatia, miłość, złość, zdenerwowanie, obawy i lęki, zazdrość , wyrażanie tych emocji

Świat przyrody:  prognoza pogody, zjawiska atmosferyczne , pory roku, krajobrazy, świat roślin i zwierząt, prace ogrodowe, zwroty idiomatyczne zawierające nazwy zwierząt

Szkoła:  plan zajęć, świadectwo, system oceniania,  system oświaty, relacje z nauczycielami kolegami, wybór szkoły, techniki uczenia się, problemy w nauce, zajęcia pozaszkolne, koła zainteresowań, wymiana młodzieży, konflikty i ich konsekwencje

Usługi: poczta, bank, bankomat, fotograf, ambasada, fryzjer, pralnia, postój taksówek, biuro podróży, reklamacja

Praca: zawody, oferty pracy, kwalifikacje, cechy osobowości, życiorys, plany na przyszłość, równouprawnienie kobiet i mężczyzn,  zawody przyszłości, bezrobocie, pracoholizm

Kultura i sztuka: recenzja filmu, przedstawienia teatralnego, wywiad z reżyserem, aktorem, opis obrazu, style w architekturze i sztuce,  muzyka , książka, amerykanizacja kultury

Kraje anglojęzyczne:  geografia,  historia, literatura

Nauka i technika: nobliści ze świata nauki, technika za i przeciw, komputeryzacja, medycyna, postęp, chirurgia plastyczna, klonowanie

Zagrożenia współczesnego świata: zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne, uzależnienia, przemoc, naziści, pseudokibice, terroryzm

Sens życia: hierarchia wartości, religie, święta, tradycje, sekty, reklama, uprzedzenia, starość, eutanazja, śmierć

Polityka: sukces polityka, cechy charakter, kampania przedwyborcza, partie polityczne, programy, systemy polityczne,  prawa człowieka i obywatela

Gospodarka:  globalizacja, handel , przemysł samochodowy, rolnictwo, rynek walutowy

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zakres tematyczny konkursu ”The Point Open 2014/2015” z języka niemieckiego

Test konkursowy zawiera zadania sprawdzające znajomość struktur językowych typowych dla poszczególnych stopni zaawansowania (A2-C1).

Część zadań odwołuje się bezpośrednio do materiałów publikowanych na profilach Facebook Centrum Kształcenia Językowego „The Point”.

Zadania sprawdzające znajomość słownictwa oraz realiów krajów niemieckojęzycznych na poszczególnych poziomach zaawansowania odnoszą się do zagadnień wymienionych poniżej:

poziom

Tematyka

B1

KENNENLERNEN, EINE STADT, WOHNEN, ALLTAG, FREIZEIT, ESSEN, EINKÄUFE, GESUNDHEIT, GEFÜHLE, NATUR, DIENSTLEISTUNGEN, SCHULE

B2

KENNENLERNEN, EINE STADT, WOHNEN, ALLTAG, FREIZEIT, ESSEN, EINKÄUFE, GESUNDHEIT, GEFÜHLE, NATUR, DIENSTLEISTUNGEN, SCHULE, ARBEIT, LANDESKUNDE, KULTUR, TECHNIK

C1

KENNENLERNEN, EINE STADT, WOHNEN, ALLTAG, FREIZEIT, ESSEN, EINKÄUFE, GESUNDHEIT, GEFÜHLE, NATUR, DIENSTLEISTUNGEN, SCHULE, ARBEIT, LANDESKUNDE, KULTUR, TECHNIK, POLITIK, WIRTSCHAFT, PROBLEME DER MODERNEN WELT, WERTE UND LEBENSSINN

 

Uwaga: Na poziomie C1 obowiązuje dodatkowo znajomość treści trzech wskazanych wcześniej artykułów prasowych.

Szczegółowy opis zagadnień:

Poznawanie się: nazwisko i imię, adres, wiek , data i miejsce urodzenia, narodowość, rodzeństwo, zainteresowania, znajomość języków obcych, zawód

Miasto: budynki użyteczności publicznej, zabytki, informacja turystyczna, zakwaterowanie, rezerwacja, opis drogi, środki lokomocji

Mieszkanie: okolica, miejsce zamieszkania,  dzielnica, miasto i wieś, rozkład mieszkania, meble, wyposażenie

Dzień powszedni: rozkład dnia, szkoła, prace domowe, prawa i obowiązki, weekend, kino, teatr, dyskoteka, wycieczka rowerowa, urodziny, zaproszenia ,życzenia

Czas wolny: zainteresowania, hobby, sposoby spędzania wolnego czasu obecnie i przed laty, rozrywki, wypoczynek,  muzyka , sport, dyscypliny sportowe

Żywienie: posiłki i napoje, produkty spożywcze, specjalności kuchni krajów niemieckojęzycznych, przepisy kulinarne, kuchnia wegetariańska, restauracja, jadłospis

Zakupy: rodzaje sklepów, place targowe, jednostki  i rozmiary,  ceny,  cechy towaru,  zakupy przez internet

Zdrowie:  wizyta u lekarza, samopoczucie, schorzenia, objawy, wzywanie pogotowia, troska o zdrowie higieniczny tryb życia

Uczucia: przyjaźń, prawdziwy przyjaciel, sympatia, miłość, złość, zdenerwowanie, obawy i lęki, zazdrość , wyrażanie tych emocji

Świat przyrody:  prognoza pogody, zjawiska atmosferyczne , pory roku, krajobrazy, świat roślin i zwierząt, prace ogrodowe, zwroty idiomatyczne zawierające nazwy zwierząt

Usługi: poczta, bank, bankomat, fotograf, ambasada, fryzjer ,pralnia, postój taksówek, biuro podróży, reklamacja

Szkoła:  plan zajęć, świadectwo, system oceniania,  system oświaty, relacje z nauczycielami kolegami, wybór szkoły, techniki uczenia się, problemy w nauce, zajęcia pozaszkolne, koła zainteresowań, wymiana młodzieży, konflikty i ich konsekwencje

Praca: zawody, oferty pracy, kwalifikacje, cechy osobowości, życiorys, plany na przyszłość, równouprawnienie kobiet i mężczyzn,  zawody przyszłości, bezrobocie, pracoholizm

Kultura i sztuka: recenzja filmu, przedstawienia teatralnego, wywiad z reżyserem, aktorem, opis obrazu, style w architekturze i sztuce, muzyka , książka, amerykanizacja kultury

Kraje niemieckojęzyczne:  geografia,  historia, literatura

Nauka i technika: nobliści ze świata nauki, technika za i przeciw, komputeryzacja, medycyna, postęp, chirurgia plastyczna, klonowanie

Polityka: sukces polityka, cechy charakter, kampania przedwyborcza, partie polityczne, programy, systemy polityczne,  prawa człowieka i obywatela

Gospodarka:  globalizacja, handel , przemysł samochodowy, rolnictwo, rynek walutowy

Zagrożenia współczesnego świata: zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne, uzależnienia, przemoc, naziści, pseudokibice, terroryzm

Sens życia: hierarchia wartości, religie, święta, tradycje, sekty, reklama, uprzedzenia, starość, eutanazja, śmierć

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zakres tematyczny konkursu ”The Point Open 2014/2015” z języka rosyjskiego

Test konkursowy zawiera zadania sprawdzające znajomość struktur językowych typowych dla poszczególnych stopni zaawansowania (A2-C1).

Część zadań odwołuje się bezpośrednio do materiałów publikowanych na profilach Facebook Centrum Kształcenia Językowego „The Point”.

Zadania sprawdzające znajomość słownictwa oraz realiów krajów rosyjskojęzycznych na poszczególnych poziomach zaawansowania odnoszą się do zagadnień wymienionych poniżej:

poziom

Tematyka

C1

ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ!, ДОМ И КВАРТИРА, ПУТЕШЕСТВИЕ, ШКОЛА, СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ПОКУПКИ, ПИТАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ, ПРИРОДА, СПОРТ, РАБОТА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА, НАУКА И ТЕХНИКА, УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА, ПОЛИТИКА,ЭКОНОМИКА

 

Uwaga: Na poziomie C1 obowiązuje znajomość treści trzech wskazanych wcześniej artykułów prasowych.

Szczegółowy opis zagadnień:

Poznawanie się: nazwisko, imię, adres, wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, rodzina, zainteresowania, znajomość języków obcych, zawód

Dom i mieszkanie: miejsce zamieszkania, opis domu/mieszkania, pomieszczenia, plusy i minusy życia na wsi i w mieście, układ mieszkania/domu, meble, wyposażenie, wynajęcie, kupno domu/mieszkania, przeprowadzka

Podróżowanie: miasto, środki transportu, budynki użyteczności publicznej, baza noclegowa, zabytki, rezerwacja miejsca w hotelu, informacja turystyczna, pytania o drogę

Szkoła: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, plan lekcji, zajęcia pozaszkolne, relacje z nauczycielami oraz kolegami, problemy w nauce, szkoła a studia wyższe, system oświaty w Polsce i w Rosji

Czas wolny: dzień powszedni, codzienne obowiązki, rozkład zajęć, prace domowe, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego – kino, teatr, dyskoteka, wakacje, święta

Zakupy: rodzaje sklepów, towary, place targowe, jednostki wagi, rozmiary, ceny, środki płatnicze, jakość towaru, zakupy przez Internet, reklama produktów i jej wpływ na konsumentów, zakupoholizm.

Żywienie: posiłki, napoje, produkty spożywcze, specjalności kuchni rosyjskiej, przepisy kulinarne, kuchnia wegetariańska, lokale gastronomiczne, jadłospis.

Zdrowie:  rejestracja i wizyta u lekarza, samopoczucie, schorzenia, objawy i ich leczenie, wezwanie pomocy medycznej, higieniczny tryb życia, troska o zdrowie, niepełnosprawni, uzależnienia

Usługi: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, poczta, bank, bankomat, fryzjer, salon urody, klub fitness, fotograf, pralnia, zegarmistrz, zamawianie taksówek/posiłków przez telefon

Uczucia: rodzaje uczuć, emocje, sympatia, przyjaźń, miłość, irytacja, zdenerwowanie, stres, złość, zazdrość, obawy, lęki, odporność psychiczna

Przyroda:  prognoza pogody, zjawiska atmosferyczne, krajobraz, specyficzny i zróżnicowany klimat na terytorium Federacji Rosyjskiej, świat roślin i zwierząt, ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe

Sport: dyscypliny sportowe, imprezy sportowe, sport amatorski i wyczynowy, sprzęt sportowy, sporty ekstremalne

Praca: popularne zawody i związane z nimi czynności, oferty pracy, kwalifikacje, CV i rozmowa kwalifikacyjna, warunki pracy i zatrudnienia, praca stała, tymczasowa, dorywcza, umowa o pracę, prestiżowe zawody, rynek pracy, problem bezrobocia

Kultura i sztuka: dziedziny kultury, twórcy oraz ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, recenzja filmu/spektaklu, style w architekturze i sztuce, sztuki plastyczne, opis obrazu, kultura rosyjska a kultura zachodnia

Wartości życiowe człowieka: hierarchia wartości, wartości ludzkie a życie codzienne, uprzedzenia,  moralność, wybór własnej drogi życiowej

Nauka i technika: odkrycia naukowe, wynalazki, komputeryzacja, telefonia komórkowa, Internet oraz inne środki przekazu i przetwarzania informacji, obsługa urządzeń technicznych, postępy w medycynie, chirurgia plastyczna, przeszczepy narządów, klonowanie

Zagrożenia współczesnego świata: choroby cywilizacyjne, przemoc, wojna, handel narkotykami, handel ludźmi, rasizm, pseudokibice, terroryzm

Polityka: struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, partie polityczne, systemy władzy, kampania przedwyborcza, polityka społeczna, prawa człowieka, wolność słowa

Gospodarka:  handel, przemysł, rolnictwo, zasoby naturalne, import, eksport, waluta, Rosja a Unia Europejska