Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"And in the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. "
Abraham Lincoln
20 kwietnia 2015
Poznaliśmy finalistów "The Point Open 2014/2015"!

Z przyjemnością informujemy, że do finału Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "The Point Open 2014/2015", w którym wzięło udział 1582 uczestników z ponad 1000 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Michalina Cyran VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach
Agata Grzanka I Liceum Ogólnokształcące imienia Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie
Zuzanna Mazur II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie
Aleksandra Postrach IX Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie
Joanna Stanek II LO im. ks. J.Twardowskiego w Dębicy
Oliwia Woźnica I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku
Agnieszka Wójciga Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach

 

REGULAMIN FINAŁU KONKURSU

"THE POINT OPEN 2014/2015"

  1. 1. CEL

1.1 Finał konkursu ma na celu wyłonienie spośród jego uczestników głównego laureata konkursu.

 

 

  1. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1   Finalistami konkursu są uczestnicy zakwalifikowani na podstawie wyników testu drugiego etapu.

2.2   Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w finale konkursu ogłoszona w dniu 20 kwietnia 2015 na stronie organizatora konkursu www.thepoint.pl , stronie konkursu http://konkurs.thepoint.pl oraz profilu Facebook https://www.facebook.com/centrum.the.point jest ostateczna.

 

 

  1. 3. ZAKRES I WYMAGANIA KONKURSOWE

3.1     Finał konkursu przeprowadzany jest na trzech poziomach biegłości językowej zgodnych ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: A2, B1 oraz C1.

3.2     Uczestnicy przystępują do ostatniego etapu na poziomie zaawansowania ustalonym w wyniku preeliminacji.

3.3     Finał konkursu obejmuje część pisemną oraz ustną rozdzielone przerwą obiadową.

3.4     W finale konkursu sprawdzana jest znajomość struktur językowych i słownictwa, wiedza
na temat kultury i realiów krajów języka docelowego, umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz formułowania wypowiedzi pisemnej i ustnej.

3.5     Tematyka konkursowa obejmuje zagadnienia wskazane przez organizatora oraz materiały publikowane na profilu Facebook Centrum Kształcenia Językowego „The Point”: https://www.facebook.com/centrum.the.point w trakcie przygotowań do wszystkich etapów konkursu.

3.6     Zakres tematyczny dla poszczególnych języków podany jest w Załącznikach nr 1-2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

  1. 4. TERMIN I TRYB PRZEPROWADZENIA FINAŁU

4.1     Finał konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 20 czerwca 2015 od godziny 10.30 w siedzibie Centrum Kształcenia Językowego w Krakowie (ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków).

4.2     Każdy z uczestników otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail list przypominający

  • o zbliżającym się terminie finału konkursu oraz zawierający ramowy plan pobytu w Krakowie.

 

 

  1. 5. EGZAMIN FINAŁOWY

5.1     Egzamin finałowy składa się z części pisemnej przeprowadzanej w formie papierowej oraz ustnej przeprowadzanej w formie rozmowy uczestnika z Komisją Konkursową.

5.2     Do testu pisemnego wszyscy finaliści przystępują równocześnie i rozwiązują go samodzielnie, przy czym nie dopuszcza się możliwości korzystania z żadnych pomocy dydaktycznych (typu słownik, tłumacz elektroniczny itp.).

5.3     Część pisemna obejmuje sprawdzenie:
(a) sprawności rozumienia tekstu czytanego,
(b) znajomości struktur językowych, słownictwa i wiedzy o realiach krajów języka docelowego, (c) umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.

5.4     Typy zadań stosowane w częściach (a) i (b) to uzupełnianie luk oraz wybór poprawnej odpowiedzi spośród podanych, zaś w części (c) zadanie otwarte polegające na napisaniu tekstu na zadany temat we wskazanej formie i objętości.

5.5     Liczba zadań na poziomach A2, B1, C1 jest zróżnicowana i rośnie wraz z poziomem zaawansowania. Liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi: na poziomie A2 – 50, na poziomie B1 – 65, na poziomie C1 – 100.

5.6     Czas przeznaczony na rozwiązanie testu jest ograniczony i wynosi: na poziomie A2 – 45 minut, na poziomie B1 – 60 minut, na poziomie C1 – 90minut.

5.7     Do części ustnej finaliści przystępują pojedynczo w kolejności ustalonej prze Komisję Konkursową.

5.8     Egzamin ustny rozpoczyna się od krótkiej rozmowy zapoznawczej uczestnika z członkami Komisji. W części zasadniczej egzamin ustny składa się z wypowiedzi uczestnika na temat wskazany przez Komisję wybrany spośród zagadnień publikowanych na profilu konkursowym; następnie egzaminowany uczestniczy w rozmowie związanej tematycznie z zaprezentowaną treścią. Egzamin ustny prowadzony jest w całości w języku obcym.

5.9     Czas przeznaczony na egzamin ustny jest zróżnicowany i wynosi: na poziomie A2 – maks. 10 minut, na poziomie B1 – maks. 15 minut, na poziomie C1 – maks. 20minut.

5.10  Maksymalna liczba punktów z części ustnej wynosi: na poziomie A2 – 20, na poziomie B1 – 30, na poziomie C1 – 50 punktów.

 

6. KWALIFIKACJA

6.1     Testy pisemne oraz rozmowa w części ustnej  oceniane będą przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą Dyrektor Programowy, Koordynatorzy Sekcji Językowych The Point oraz członkowie-egzaminatorzy (specjaliści z zakresu języków: angielskiego i niemieckiego)

6.2     Głównym laureatem  konkursu zostanie uczestnik, który osiągnie najwyższy (liczony procentowo) wynik końcowy, na który składają się punkty z pisemnej i ustnej części egzaminu finałowego.

6.3   Jeżeli najwyższy wyniki uzyska więcej niż jeden uczestnik, przeprowadzona zostanie dogrywka w formie ustnego quizu (złożonego z zadań typu prawda-fałsz) w oparciu o ciekawostki opublikowane na profilu konkursowym.

6.4   Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w sobotę, 20 czerwca 2015, po zakończeniu zawodów.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zakres tematyczny konkursu ”The Point Open 2014/2015” z języka angielskiego

Test konkursowy zawiera zadania sprawdzające znajomość struktur językowych typowych dla poszczególnych stopni zaawansowania (A2-C1).

Część zadań odwołuje się bezpośrednio do materiałów publikowanych na profilu Facebook Centrum Kształcenia Językowego „The Point”.

Zadania sprawdzające znajomość słownictwa oraz realiów krajów anglojęzycznych na poszczególnych poziomach zaawansowania odnoszą się do zagadnień wymienionych poniżej:

poziom

Tematyka

A2

PERSONAL INFORMATION, TRAVELLING, FREE TIME, HOME, FAMILY, SHOPPING, FOOD, HEALTH

B1

PERSONAL INFORMATION, TRAVELLING, FREE TIME, HOME, FAMILY, SHOPPING, FOOD, HEALTH, FEELINGS, NATURE, SCHOOL, SERVICES

B2

PERSONAL INFORMATION, TRAVELLING, FREE TIME, HOME, FAMILY, SHOPPING, FOOD, HEALTH, FEELINGS, NATURE, SCHOOL, SERVICES , JOBS, CULTURE AND ARTS, ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES, SCIENCE AND TECHNOLOGY

C1

PERSONAL INFORMATION, TRAVELLING, FREE TIME, HOME, FAMILY, SHOPPING, FOOD, HEALTH, FEELINGS, NATURE, SCHOOL, SERVICES , JOBS, CULTURE AND ARTS, ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES, SCIENCE AND TECHNOLOGY PROBLEMS OF THE MODERN WORLD, LIFE AND VALUES, POLITICS, ECONOMICS

 

Uwaga: Na poziomie C1 obowiązuje dodatkowo znajomość treści trzech artykułów prasowych przeczytanych w ramach przygotowań do drugiego etapu konkursu. Do treści wybranych z nich odnosić się będzie temat wypowiedzi pisemnej opisanej w pkt. 4.3 (3)oraz części ustnej opisanej w pkt. 4.8.

Szczegółowy opis zagadnień:

Poznawanie się: nazwisko i imię, adres, wiek , data i miejsce urodzenia, narodowość, rodzeństwo, zainteresowania, znajomość języków obcych, zawód

Podróżowanie: budynki użyteczności publicznej, zabytki, informacja turystyczna, zakwaterowanie, rezerwacja, opis drogi, środki lokomocji

Czas wolny: zainteresowania, hobby, sposoby spędzania wolnego czasu obecnie i przed laty, rozrywki, wypoczynek,  muzyka , sport, dyscypliny sportowe

Mieszkanie: okolica, miejsce zamieszkania,  dzielnica, miasto i wieś, rozkład mieszkania, meble, wyposażenie

Dzień powszedni: rozkład dnia, szkoła, prace domowe, prawa i obowiązki, weekend, kino, teatr, dyskoteka, wycieczka rowerowa, urodziny, zaproszenia ,życzenia

Zakupy: rodzaje sklepów, place targowe, jednostki  i rozmiary,  ceny,  cechy towaru, zakupy przez internet

Żywienie: posiłki i napoje, produkty spożywcze, specjalności kuchni angielskiej, przepisy kulinarne, kuchnia wegetariańska, restauracja, jadłospis

Zdrowie:  wizyta u lekarza, samopoczucie, schorzenia, objawy, wzywanie pogotowia, troska o zdrowie higieniczny tryb życia

Uczucia: przyjaźń, prawdziwy przyjaciel, sympatia, miłość, złość, zdenerwowanie, obawy i lęki, zazdrość , wyrażanie tych emocji

Świat przyrody:  prognoza pogody, zjawiska atmosferyczne , pory roku, krajobrazy, świat roślin i zwierząt, prace ogrodowe, zwroty idiomatyczne zawierające nazwy zwierząt

Szkoła:  plan zajęć, świadectwo, system oceniania,  system oświaty, relacje z nauczycielami kolegami, wybór szkoły, techniki uczenia się, problemy w nauce, zajęcia pozaszkolne, koła zainteresowań, wymiana młodzieży, konflikty i ich konsekwencje

Usługi: poczta, bank, bankomat, fotograf, ambasada, fryzjer, pralnia, postój taksówek, biuro podróży, reklamacja

Praca: zawody, oferty pracy, kwalifikacje, cechy osobowości, życiorys, plany na przyszłość, równouprawnienie kobiet i mężczyzn,  zawody przyszłości, bezrobocie, pracoholizm

Kultura i sztuka: recenzja filmu, przedstawienia teatralnego, wywiad z reżyserem, aktorem, opis obrazu, style w architekturze i sztuce,  muzyka , książka, amerykanizacja kultury

Kraje anglojęzyczne:  geografia,  historia, literatura

Nauka i technika: nobliści ze świata nauki, technika za i przeciw, komputeryzacja, medycyna, postęp, chirurgia plastyczna, klonowanie

Zagrożenia współczesnego świata: zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne, uzależnienia, przemoc, naziści, pseudokibice, terroryzm

Sens życia: hierarchia wartości, religie, święta, tradycje, sekty, reklama, uprzedzenia, starość, eutanazja, śmierć

Polityka: sukces polityka, cechy charakter, kampania przedwyborcza, partie polityczne, programy, systemy polityczne,  prawa człowieka i obywatela

Gospodarka:  globalizacja, handel , przemysł samochodowy, rolnictwo, rynek walutowy

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zakres tematyczny konkursu ”The Point Open 2014/2015” z języka niemieckiego

Test konkursowy zawiera zadania sprawdzające znajomość struktur językowych typowych dla poszczególnych stopni zaawansowania (A2-C1).

Część zadań odwołuje się bezpośrednio do materiałów publikowanych na profilach Facebook Centrum Kształcenia Językowego „The Point”.

Zadania sprawdzające znajomość słownictwa oraz realiów krajów niemieckojęzycznych na poszczególnych poziomach zaawansowania odnoszą się do zagadnień wymienionych poniżej:

poziom

Tematyka

A2

KENNENLERNEN, EINE STADT, WOHNEN, ALLTAG, FREIZEIT, ESSEN, EINKÄUFE, GESUNDHEIT

B1

KENNENLERNEN, EINE STADT, WOHNEN, ALLTAG, FREIZEIT, ESSEN, EINKÄUFE, GESUNDHEIT, GEFÜHLE, NATUR, DIENSTLEISTUNGEN, SCHULE

B2

KENNENLERNEN, EINE STADT, WOHNEN, ALLTAG, FREIZEIT, ESSEN, EINKÄUFE, GESUNDHEIT, GEFÜHLE, NATUR, DIENSTLEISTUNGEN, SCHULE, ARBEIT, LANDESKUNDE, KULTUR, TECHNIK

C1

KENNENLERNEN, EINE STADT, WOHNEN, ALLTAG, FREIZEIT, ESSEN, EINKÄUFE, GESUNDHEIT, GEFÜHLE, NATUR, DIENSTLEISTUNGEN, SCHULE, ARBEIT, LANDESKUNDE, KULTUR, TECHNIK, POLITIK, WIRTSCHAFT, PROBLEME DER MODERNEN WELT, WERTE UND LEBENSSINN

 

Uwaga: Na poziomie C1 obowiązuje dodatkowo znajomość treści trzech artykułów prasowych przeczytanych w ramach przygotowań do drugiego etapu konkursu. Do treści wybranych z nich odnosić się będzie temat wypowiedzi pisemnej opisanej w pkt. 4.3 (3)oraz części ustnej opisanej w pkt. 4.8.

Szczegółowy opis zagadnień:

Poznawanie się: nazwisko i imię, adres, wiek , data i miejsce urodzenia, narodowość, rodzeństwo, zainteresowania, znajomość języków obcych, zawód

Miasto: budynki użyteczności publicznej, zabytki, informacja turystyczna, zakwaterowanie, rezerwacja, opis drogi, środki lokomocji

Mieszkanie: okolica, miejsce zamieszkania,  dzielnica, miasto i wieś, rozkład mieszkania, meble, wyposażenie

Dzień powszedni: rozkład dnia, szkoła, prace domowe, prawa i obowiązki, weekend, kino, teatr, dyskoteka, wycieczka rowerowa, urodziny, zaproszenia ,życzenia

Czas wolny: zainteresowania, hobby, sposoby spędzania wolnego czasu obecnie i przed laty, rozrywki, wypoczynek,  muzyka , sport, dyscypliny sportowe

Żywienie: posiłki i napoje, produkty spożywcze, specjalności kuchni krajów niemieckojęzycznych, przepisy kulinarne, kuchnia wegetariańska, restauracja, jadłospis

Zakupy: rodzaje sklepów, place targowe, jednostki  i rozmiary,  ceny,  cechy towaru,  zakupy przez internet

Zdrowie:  wizyta u lekarza, samopoczucie, schorzenia, objawy, wzywanie pogotowia, troska o zdrowie higieniczny tryb życia

Uczucia: przyjaźń, prawdziwy przyjaciel, sympatia, miłość, złość, zdenerwowanie, obawy i lęki, zazdrość , wyrażanie tych emocji

Świat przyrody:  prognoza pogody, zjawiska atmosferyczne , pory roku, krajobrazy, świat roślin i zwierząt, prace ogrodowe, zwroty idiomatyczne zawierające nazwy zwierząt

Usługi: poczta, bank, bankomat, fotograf, ambasada, fryzjer ,pralnia, postój taksówek, biuro podróży, reklamacja

Szkoła:  plan zajęć, świadectwo, system oceniania,  system oświaty, relacje z nauczycielami kolegami, wybór szkoły, techniki uczenia się, problemy w nauce, zajęcia pozaszkolne, koła zainteresowań, wymiana młodzieży, konflikty i ich konsekwencje

Praca: zawody, oferty pracy, kwalifikacje, cechy osobowości, życiorys, plany na przyszłość, równouprawnienie kobiet i mężczyzn,  zawody przyszłości, bezrobocie, pracoholizm

Kultura i sztuka: recenzja filmu, przedstawienia teatralnego, wywiad z reżyserem, aktorem, opis obrazu, style w architekturze i sztuce, muzyka , książka, amerykanizacja kultury

Kraje niemieckojęzyczne:  geografia,  historia, literatura

Nauka i technika: nobliści ze świata nauki, technika za i przeciw, komputeryzacja, medycyna, postęp, chirurgia plastyczna, klonowanie

Polityka: sukces polityka, cechy charakter, kampania przedwyborcza, partie polityczne, programy, systemy polityczne,  prawa człowieka i obywatela

Gospodarka:  globalizacja, handel , przemysł samochodowy, rolnictwo, rynek walutowy

Zagrożenia współczesnego świata: zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne, uzależnienia, przemoc, naziści, pseudokibice, terroryzm

Sens życia: hierarchia wartości, religie, święta, tradycje, sekty, reklama, uprzedzenia, starość, eutanazja, śmierć

 

 

 

ZDJĘCIA