Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"And in the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. "
Abraham Lincoln
Nasi specjaliści

Nie sposób wymienić wszystkich specjalistów pracujących  dla "The Point".

W pierwszym etapie realizacji nowatorskiego projektu w zakresie samokształcenia kierowanego uczestniczyło blisko 80 autorów, korektorów, nauczycieli i lektorów.  W ciągu kolejnych lat zespół rozwijający i wdrażający projekt urósł do grona 200 osób. W pracach międzynarodowego zespołu dydaktycznego The Point uczestniczą tak doświadczeni i uznani, jak młodzi i kreatywni   nauczyciele polscy, angielscy, niemieccy, rosyjscy i hiszpańscy. Odnoszą oni  sukcesy w pracy zarówno ze słuchaczami z klas z poszerzonym programem nauczania języka obcego jak i z tymi,  którym naukę języka w szkole ograniczono do zaledwie dwóch – trzech godzin tygodniowo.

Spośród kilkunastu działów "The Point" szczególnie ważne dla naszych słuchaczy i rodziców są: dział nauczania - sprawujący opiekę dydaktyczną nad kursantami i dział obsługi ucznia - administrujący procesem dydaktycznym. Opiekunami dydaktycznymi słuchaczy są m.in. współautorzy programów "The Point". Najlepsi spośród nich, posiadający największe doświadczenie w pracy pedagogicznej są koordynatorami poszczególnych sekcji działu nauczania, biorąc odpowiedzialność za jakość pracy pozostałych nauczycieli i postępy naszych podopiecznych.