Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"All that the young can do for the old is to shock them and keep them up to date."
George Bernard Shaw
Nasi specjaliści

Nie sposób wymienić wszystkich specjalistów pracujących  dla "The Point".

W pierwszym etapie realizacji nowatorskiego projektu w zakresie samokształcenia kierowanego uczestniczyło blisko 80 autorów, korektorów, nauczycieli i lektorów.  W ciągu kolejnych lat zespół rozwijający i wdrażający projekt urósł do grona 150 osób. W pracach międzynarodowego zespołu dydaktycznego The Point uczestniczą tak doświadczeni i uznani, jak młodzi i kreatywni   nauczyciele polscy, angielscy, niemieccy i rosyjscy. Odnoszą oni  sukcesy w pracy zarówno ze słuchaczami z klas z poszerzonym programem nauczania języka obcego jak i z tymi,  którym naukę języka w szkole ograniczono do zaledwie dwóch – trzech godzin tygodniowo.

Spośród kilkunastu działów "The Point" szczególnie ważne dla naszych słuchaczy i rodziców są: dział nauczania - sprawujący opiekę dydaktyczną nad kursantami i dział obsługi ucznia - administrujący procesem dydaktycznym. Opiekunami dydaktycznymi słuchaczy są m.in. współautorzy programów "The Point". Najlepsi spośród nich, posiadający największe doświadczenie w pracy pedagogicznej są koordynatorami poszczególnych sekcji działu nauczania, biorąc odpowiedzialność za jakość pracy pozostałych nauczycieli i postępy naszych podopiecznych.