Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another."
G. K. Chesterton
Kim jesteśmy

Centrum Kształcenia Językowego "The Point", wpisane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-wojewodztw/ (malopolskie, poz.5325), od momentu powstania w 1993 roku, inicjuje i realizuje nowatorskie projekty w zakresie kształcenia językowego.

W oparciu o staranne przygotowanie metodyczne oraz doświadczenie nabyte w Polsce i za granicą autorzy i nauczyciele „The Point” oferują nowoczesne materiały dydaktyczne, a także wciąż aktualizowane programy językowe, uwzględniające najpilniejsze potrzeby słuchaczy oraz ich indywidualne zainteresowania i aspiracje.

Zaangażowanie i oczekiwania uczestników naszych kursów językowych sprawiają, że nieustannie poszerzamy swoją ofertę i podejmujemy nowe wyzwania w dziedzinie rozwiązań edukacyjnych, będące owocem wielomiesięcznej pracy licznego grona anglistów, germanistów i rusycystów "The Point".

W kursach językowych „The Point” uczestniczyło do tej pory ponad 25 tysięcy słuchaczy, którzy dziś swobodnie i kompetentnie posługują się wybranym przez siebie językiem. Dla wielu z nich umiejętność ta stała się gwarantem sukcesu zawodowego, w tym również awansu.