Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another."
G. K. Chesterton
Interaktywny kurs The Point

Interaktywne kursy językowe The Point opierają się na systemie nauczania łączącym nowoczesne internetowe technologie multimedialne i opiekę dydaktyczną doświadczonych i dobrze przygotowanych nauczycieli języków obcych.

W chwili podjęcia nauki, słuchacz The Point otrzymuje dostęp do panelu słuchacza zawierającego zaszyfrowane pliki elektroniczne umożliwiające korzystanie z bogatej oferty materiałów dydaktycznych i wykonywanie ćwiczeń językowych zgodnie z zasadami metodyki naturalnej.

To tu, znajduje się również historia każdego słuchacza, zawierająca wykonane przez niego zadania, ćwiczenia i prace, a także osiągane wyniki. Tu też znajdują się, adnotacje dotyczące np. terminów konsultacji i egzaminów, a także miejsce na notatki, podręczny słownik słuchacza i warte zapamiętania uwagi konsultanta. Każdy słuchacz, w chwili rozpoczęcia nauki otrzymuje swój login i hasło dostępu.

Rozpoczynając lekcję,  słuchacz staje się świadkiem demonstracyjnej rozmowy. Na ekranie monitora widzi jej uczestników i miejsce ich spotkania. Dzięki temu, uczący się łatwiej  przestawia słuch na brzmienie języka obcego, dokładnie w taki sposób, jak ma to miejsce w sytuacji bezpośredniego kontaktu z obcojęzycznymi rówieśnikami.

W trakcie odsłuchiwania kolejnych lekcji udziela on odpowiedzi na temat wybranych aspektów treści dialogu, po czym porównuje swoje odpowiedzi z odpowiedziami poprawnymi.
Mając możliwość porównania tego co słyszy z transkrypcją nagrania oraz w razie potrzeby zatrzymania toku lekcji w dowolnym miejscu i podświetlenia polskojęzycznych odpowiedników sprawiających trudność obcojęzycznych słów i wyrażeń, słuchacz może indywidualnie uzupełnić braki. Rozwija w ten sposób zasób znanych mu słów i pojęć, i ćwiczy umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem, mając jednocześnie  pewność że uczy się poprawnej wymowy, rozumie i prawidłowo interpretuje tekst.  Dodatkowo w ramach ćwiczeń, słuchacz uczestniczy w symulacji rozmowy, używając sformułowań zasłyszanych podczas kilkukrotnego odsłuchiwania rozmowy, mogąc korzystać ze wsparcia dwujęzycznego interaktywnego poradnika. W ramach każdej jednostki dydaktycznej słuchacz uzyskuje podpowiedzi, jak radzić sobie z typowymi problemami Polaków uczących się jezyków obcych, co pozwala na uniknięcie kalek językowych i przejęzyczeń.

Warto wspomnieć, że system uczenia się z pomocą interaktywnej platformy The Point został zaprogramowany w taki sposób, by słuchacz, wykonując kolejne zadania i ćwiczenia nie miał możliwości popełnienia błędu i przeoczenia go, tzn. utrwalenia błędnego zrozumienia, zapisu i wymowy. System nie przepuszcza bowiem złych odpowiedzi. Każdy popełniony błąd i każde źle wykonane ćwiczenie należy poprawić. Dopiero po poprawieniu błędów, system umożliwia słuchaczowi  przejście do kolejnych etapów lekcji.

Po każdej lekcji słuchacz umawia się przez internet na konsultacje z nauczycielem The Point. Przed konsultacjami wykonuje jeszcze szereg dodatkowych ćwiczeń pozwalających upewnić się co do stopnia opanowania materiału. Po wykonaniu ćwiczeń słuchacz zaczyna mówić po angielsku, naśladując poprawną wymowę swoich obcojęzycznych rówieśników.

> Zobacz demonstracyjną wersję lekcji.

W nowym oknie kliknij w przycisk ZALOGUJ SIĘ.