Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"A foreign swearword is practically inoffensive except to the person who has learned it early in life and knows its social limits."
Paul Theroux
Czego uczymy

Swobodne porozumiewanie się i kontakty między ludźmi ułatwia nie tylko znajomość języków, ale także kultury i realiów krajów danego obszaru językowego.

Wiedzę w zakresie zagadnień leksykalnych i gramatycznych uzupełniamy więc o wiadomości na temat sytuacji geopolitycznej, tradycji i atrakcji turystycznych, a także zwyczajów i niuansów codziennego życia mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy specjalnie dobrany materiał dydaktyczny, pomocny w przygotowaniach do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, gwarantujący uzyskanie certyfikatu zgodnego z europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Największy nacisk kładziemy jednak na kształcenie umiejętności kontrolowanego posługiwania się językiem. Budzimy świadomość językową, a wraz z nią potrzebę precyzyjnego doboru słownictwa i poprawnego stosowania reguł językowych. Uczymy samodzielnej pracy, kształtujemy nawyki sprzyjające utrwalaniu jej efektów.

Słuchacze, którzy ukończyli kursy językowe "The Point", są świadomi swoich możliwości i potrafią konsekwentnie realizować postawione sobie cele.