Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"I love argument, I love debate. I don't expect anyone just to sit there and agree with me, that's not their job."
Margaret Thatcher
Czego uczymy

Swobodne porozumiewanie się i kontakty między ludźmi ułatwia nie tylko znajomość języków, ale także kultury i realiów krajów danego obszaru językowego.

Wiedzę w zakresie zagadnień leksykalnych i gramatycznych uzupełniamy więc o wiadomości na temat sytuacji geopolitycznej, tradycji i atrakcji turystycznych, a także zwyczajów i niuansów codziennego życia mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy specjalnie dobrany materiał dydaktyczny, pomocny w przygotowaniach do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, gwarantujący uzyskanie certyfikatu zgodnego z europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Największy nacisk kładziemy jednak na kształcenie umiejętności kontrolowanego posługiwania się językiem. Budzimy świadomość językową, a wraz z nią potrzebę precyzyjnego doboru słownictwa i poprawnego stosowania reguł językowych. Uczymy samodzielnej pracy, kształtujemy nawyki sprzyjające utrwalaniu jej efektów.

Słuchacze, którzy ukończyli kursy językowe "The Point", są świadomi swoich możliwości i potrafią konsekwentnie realizować postawione sobie cele.