Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"And in the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. "
Abraham Lincoln
Czego uczymy

Swobodne porozumiewanie się i kontakty między ludźmi ułatwia nie tylko znajomość języków, ale także kultury i realiów krajów danego obszaru językowego.

Wiedzę w zakresie zagadnień leksykalnych i gramatycznych uzupełniamy więc o wiadomości na temat sytuacji geopolitycznej, tradycji i atrakcji turystycznych, a także zwyczajów i niuansów codziennego życia mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Meksyku, Argentyny... Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy specjalnie dobrany materiał dydaktyczny, pomocny w przygotowaniach do egzaminów  maturalnych, gwarantujący uzyskanie certyfikatu zgodnego z europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Największy nacisk kładziemy jednak na kształcenie umiejętności kontrolowanego posługiwania się językiem. Budzimy świadomość językową, a wraz z nią potrzebę precyzyjnego doboru słownictwa i poprawnego stosowania reguł językowych. Uczymy samodzielnej pracy, kształtujemy nawyki sprzyjające utrwalaniu jej efektów.

Słuchacze, którzy ukończyli kursy językowe "The Point", są świadomi swoich możliwości i potrafią konsekwentnie realizować postawione sobie cele.