Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"One cannot be always laughing at a man without now and then stumbling on something witty."
Jane Austen
Co zyskujesz

Korzyści płynące z faktu podjęcia nauki w Centrum Kształcenia Językowego "The Point" można oceniać w dwóch kategoriach.

Pierwsza z nich, to przede wszystkim znajomość języka i kultury danego obszaru językowego. Nasi absolwenci skutecznie porozumiewają się, właściwie dobierają słowa, poprawnie interpretują i formułują wypowiedzi.  Znają realia krajów obcojęzycznych, ich uwarunkowania gospodarczo-polityczne, tradycje i obyczaje mieszkańców. Wiedza i umiejętności nabyte podczas kursów The Point stanowią doskonałą bazę przygotowawczą do egzaminów językowych i kontynuowania nauki języka na wyższych stopniach edukacji.

Druga - wynika ze sposobu nauczania, którego istotą jest samokształcenie pod opieką doskonałych nauczycieli i doświadczonych konsultantów. Wspieramy naszych słuchaczy w realizacji ich celów zawodowych i osobistych. Pomagamy im w urzeczywistnieniu ich planów. Nasi słuchacze są świadomi potrzeby systematycznego wysiłku i dobrej organizacji pracy. Znają swoją wartość. Zdając sobie sprawę w wysokich wymagań na rynku pracy, rozumieją konieczność stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.